Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету (державного замовлення);

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримала ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

Наразі в ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» підготовка здобувачів освіти за спеціальністю 101 «Екологія» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.