Умови користування обладнанням ЦККП «Центр оптичної мікроскопії»

1. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні. досліджень на науковому обладнанні ЦККП «Центр оптичної мікроскопії» (далі - замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення загальної біології НАН України свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП. Копія заявки в паперовому та електронному вигляді подається керівнику ЦККП «Центр оптичної мікроскопії».

2. Бюро Відділення загальної біології НАН України за поданням директора Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України», при якому створено ЦККП «Центр оптичної мікроскопії», затверджує загальний розподіл робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру між замовниками.

3. Директор Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України» своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення загальної біології НАН України, визначає графік роботи Центру та окремих наукових приладів/обладнання, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів/обладнання.

4. Для установ замовників, які не підпорядковані НАН України, обладнання ЦККП «Центр оптичної мікроскопії» може бути надане у платне користування згідно чинного законодавства України.

5. В друкованих роботах із використанням даних, отриманих на обладнанні ЦККП «Центр оптичної мікроскопії», замовник, окрім прямого посилання де, в який спосіб і на якому обладнанні було отримано дані, зобов’язаний на загальному рівні дотримуватись авторських прав.