Основні напрями наукової діяльності ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»

 • вивчення механізмів функціонування та еволюції екосистем;
 • дослідження структурно-функціональної організації популяцій та угруповань рослин і тварин та їх адаптації до умов трансформованого навколишнього середовища;
 • опрацювання теоретичних засад збереження, відновлення та раціонального використання біологічних ресурсів і ландшафтних комплексів природно-заповідного фонду;
 • ведення екологічного моніторингу;
 • вивчення флори та фауни;
 • здійснення охорони, збереження та відтворення біорізноманіття;
 • розробка способів штучного розведення та реакліматизації рідкісних та таких, що зникають, найбільш цінних видів, які не становлять загрози для людини та навколишнього середовища;
 • оптимізація способів та особливостей ведення заповідної справи, в тому числі в умовах урбанізованих територій;
 • удосконалення системи функціонування територій природно-заповідного фонду;
 • рекреаційне природокористування;
 • оцінка рівня рекреаційного навантаження на заповідних територіях;
 • виховна природоохоронна діяльність та популяризація екологічних знань.