І Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

І Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених

«ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА»

25-26 травня, 2017 р., м. Київ

Шановні колеги!

Рада молодих вчених Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України» запрошує Вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених: «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища», яка відбудеться 25-26 травня 2017 р.

Напрямки конференції:

1. Механізми функціонування екосистем.

2. Структурно-функціональна організація біосистем та їх адаптація до умов трансформованого навколишнього середовища.

3. Теоретичні та практичні засади збереження, відновлення та раціонального використання біологічних ресурсів і ландшафтних комплексів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Передбачаються такі форми участі у конференції: з пленарною, секційною, стендовою доповіддю або заочна.

Для участі у конференції пропонуємо до 30 березня 2017 року надіслати в електронному вигляді заявку та матеріали доповіді.

Матеріали необхідно подати окремими файлами, призначивши назву його за першим автором (Іваненко_тези.doc, Іваненко_заявка.doc), електронною поштою за адресою: orgcomitcon1@gmail.com, вказуючи тему «Конференція».

Після розгляду оргкомітетом матеріалів доповідей до 15 квітня 2017 року на адресу учасників будуть надіслані:

• другий інформаційний лист з програмою та організаційними умовами проведення конференції;

• офіційне запрошення для очної участі у роботі конференції.

Оргвнесок

Оргвнесок сплачується під час реєстрації при очній формі участі у роботі конференції у розмірі – 100 грн. Заочна участь не оплачується.

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Загальний обсяг матеріалів доповідей конференції до п’яти повних сторінок. Формат сторінки – А4 (210х297 мм), орієнтація книжкова, параметри сторінки: всі поля – 20 мм. Редактор: Microsoft Word з розширенням .doc . Шрифт Times New Roman, розмір – 14 pt, інтервал – 1,0. Основний текст – без переносів, відступ (абзац) – 1,25 см, вирівнювання за шириною. Таблиці, ілюстрації та формули вставляються за текстом. Обов’язково назва матеріалів та прізвище (а) автору (ів) надається англійською мовою та подається коротка анотація (3-5 речень) англійською мовою. Літературні посилання в тексті наводяться у квадратних дужках, де вказуються номер посилання за списком використаної літератури [10]. Оформлення літератури за бюлетенем ВАК України №5 від 2009 р. (http://vak.in.ua/files/bjuleten_vak_ukrajini__no_5__2009.pdf). Латинські назви таксонів виділяються курсивом та наводяться згідно останніх правил біологічної номенклатури. Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали конференції, що не відповідають тематиці або вказаним вимогам.

Матеріали доповідей конференції планується видати в електронному форматі та розмістити на офіційному сайті ДУ «ІЕЕ НАН України»: http://ieenas.org/ до початку роботи конференції.

Зразок оформлення матеріалів доповіді

УДК

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДИ ЧЕРКАЩИНИ

Конякін С. М.

Державна установа «Інститут еволюційної екології» НАН України, м. Київ

e-mail: nature19@mail.ru

(1 пропущений рядок)

Annotation. (3-5 речень)

(1 пропущений рядок)

Текст доповіді (в публікації треба виділити актуальність, мету, об’єкт та методи досліджень, основні результати і висновки).

NATURAL-PROTECTED FUND AS AN INDICATOR OF THE EFFECTIVENESS OF THE TERRITORIAL NATURE CONSERVATION IN CHERKASSY REGION

Koniakin S. M.

Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Оргкомітет конференції

Конякін Сергій Миколайович, голова Оргкомітету, к. геогр. н., м. н. с. відділу фітоекології ДУ «ІЕЕ НАН України»; тел.: (093)788-87-81; e-mail: nature19@mail.ru
Гончар Ганна Юріївна, секретар Оргкомітету, м. н. с., відділу екологічного моніторингу ДУ «ІЕЕ НАН України»; тел.: (068)024-86-93; e-mail: orgcomitcon1@gmail.com

Крилов Ярослав Ігорович, заступник голови Оргкомітету, к. с.-г. н., в. о. н. с. відділу фітоекології ДУ «ІЕЕ НАН України»; тел.: (097)122-32-54; e-mail: yaroslav_1990_r@meta.ua

Крохмаль Ірина Ігорівна, заступник голови Оргкомітету, к. б. н., с. н. с відділу фітоекології ДУ «ІЕЕ НАН України».

Жигаленко Олександр Анатолійович, заступник голови Оргкомітету, к. б. н., с. н. с. лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття ДУ «ІЕЕ НАН України».

Скороход Олександр Миколайович, співголова Оргкомітету, к. б. н., н. с. відділу сигнальних систем клітин Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Коваленко Олексій Анатолійович, співголова Оргкомітету, к. б. н., м. н. с. Науково-природничого музею НАН України.

Лобченко Ганна Олександрівна, співголова Оргкомітету, к. с.-г. н., асистент кафедри відтворення лісів та лісової меліорацій ННІ Лісового і садово-паркового господарства НУБіП України.

Загальна інформація

Адреса: м. Київ, вул. акад. Лебедєва, 37; тел: (044) 526-20-51; факс: (044) 526-19-18.

Схема проїзду: метрополітеном до станції «Виставковий центр», потім маршруткою № 548 до кінцевої зупинки парк «Феофанія».

Заявка

на участь в І Міжнародній науково-практичній конференції

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА»

(заповнюється для кожного учасника)

Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце роботи

Посада

Поштова адреса

Електронна адреса

Телефон для оперативного спілкування

Напрямок секції

Назва доповіді

Форма участі (необхідне підкреслити)

очна (усна: пленарна або секційна доповідь, стендова доповідь), заочна форма участі.

Оргкомітет

Подальша інформація щодо підготовки та проведення конференції буде надіслана у Інформаційному листі № 2 разом з запрошенням.