Перший інформаційний лист

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

РАДА БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЕКОМОНІТОРИНГУ ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ МЕГАПОЛІСУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ім. М.М. ГРИШКА

Міжнародна наукова конференція

«РОЛЬ БОТАНІЧНИХ САДІВ І ДЕНДРОПАРКІВ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ЗБАГАЧЕННІ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ»

28-31 травня 2013 р.

Перший інформаційний лист

Київ 2012

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій», яка проводиться в рамках сесії Ради ботанічних садів та дендропарків України (РБСДУ). Конференція відбудеться 28-31 травня 2013 р. у м. Києві на базі Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України (НЦЕБМ НАН України) за адресою: Київ-143, вул. Академіка Лебедєва, 37, парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія» (ППСПМ «Феофанія»).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови: голова РБСДУ чл.-кор. НАН України Т.М. Черевченко;

директор НЦЕБМ НАН України акад. НАН України В.Г. Радченко.

Члени оргкомітету: акад. НАН України В.І. Монченко, акад. НАН України Ю.Р. Шеляг-Сосонко, чл.-кор. НАН України О.З. Глухов, чл.-кор. НАН України І.С. Косенко, д.б.н. Н.В. Заіменко, д.б.н., проф. Р.І. Бурда, д.с.-г.н., с.н.с. П.П. Яворовський, д.б.н., проф. Ю.Г. Вервес, д.б.н., с.н.с. О.Г. Луцишин, д.б.н. Ю.О. Клименко, д.г.н., проф. Ю.Г. Тютюнник, к.б.н. Л.П. Гапонова, к.б.н., с.н.с. Л.М. Зуб, к.б.н., доц. О.А. Ігнатюк, к.б.н. І.В. Ковтун, к.б.н. О.П. Литвин, к.б.н. Н.А. Пашкевич, к.б.н. С.В. Стукалюк, к.б.н., с.н.с. Н.М. Трофименко, к.б.н., с.н.с. М.І. Шумик, к.б.н. Т.В. Шупова, В.М. Захаров

Секретарі Оргкомітету:

Надія Михайлівна Трофименко, учений секретар РБСДУ,

Володимир Мусійович Захаров, учений секретар НЦЕБМ НАН України

Наукові напрями роботи секцій:

◙ ботанічні сади і дендропарки - осередки видового багатства міської біоти: загрози, ризики, перспективи;

◙ збереження біорізноманіття ex situ та in situ у міських умовах;

◙ інтродукція та добір для озеленення рослин, стійких до факторів міського середовища;

◙ захист рослин у містах;

◙ зелене будівництво та ландшафтний дизайн.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Передбачаються пленарні, секційні, стендові та заочні доповіді.

Заплановані екскурсії в Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України та ППСПМ «Феофанія».

Оргкомітет планує видати збірник тез доповідей конференції до початку її роботи.

Крім того, передбачено видання тематичного збірника «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій» за матеріалами доповідей конференції.

Для участі в конференції необхідно до 15 грудня 2012 р. надіслати на

електронну адресу Оргкомітету:

1) заповнену реєстраційну картку;

2) тези доповіді (до 2-х сторінок) в електронному варіанті за адресою:

E-mail: vsncebm@rambler.ru

(ім'я файла має відповідати прізвищу першого автора);

3) скановану копію квитанції про оплату публікації (40 грн.). У разі заочних доповідей крім 40 грн. сплачуються додатково 20 грн. на поштові витрати.

Оплату за публікацію з обов'язковою приміткою на бланку переказу:

« [прізвище першого автора, друкування тез + поштові витрати, якщо останні передбачаються, необхідно надіслати на розрахунковий рахунок:

Одержувач: ДНУ «НЦ екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України», р/р (послуги) 31251273210572 в УДКСУ у Голосіївському р-ні м. Києва, МФО 820019 ЄДРПОУ 33593908

Тези, сплата за надрукування яких документально не підтверджена, Оргкомітетом до розгляду не приймаються.

Оплата оргвнеску здійснюється під час реєстрації учасників конференції.

Правила оформлення тез

Текст тез подається однією з робочих мов конференції, обсяг до двох сторінок, без таблиць, рисунків і бібліографії, з використанням редактора Microsoft Word-2003. Тип шрифту Times New Roman Cyr. Розмір шрифту 12, через 1 інтервал. Текст без перенесень та абзацних відступів, вирівнювання по ширині. Береги на сторінці: лівий, верхній та нижній-2 см, правий - 1,5 см; позначення лапок - типографською «ялинкою». Вживаються латинські назви таксонів, рід і видовий епітет наводяться курсивом.

Скановані тези не приймаються. Виправлення та доповнення до тексту тез не допускаються. Тези, що не відповідають тематиці конференції, за рішенням Оргкомітету можуть бути відхилені, про що буде повідомлено авторам.

Форма оформлення тез:

УДК Шрифт - 12 пт., прописні. Абзац - без відступів, вирівнювання по лівому краю, інтервал після 12 пт.

  • Назва. Шрифт - 12 пт., прописні. Абзац - без відступів, вирівнювання по центру.

  • Прізвище та ініціали авторів. Шрифт - 12 пт. Абзац - без відступів, вирівнювання по центру, інтервал до та після - 12 пт.

  • Назва установи. Шрифт - 12 пт. Абзац - без відступів, вирівнювання по центру, інтервал до та після - 12 пт.

  • Текст - Шрифт - 12 пт. Абзац - без відступу, вирівнювання по ширині.

Після отримання всіх матеріалів та їх аналізу, у січні 2013 р. учасникам буде надіслано Другий Інформаційний лист, який є офіційним запрошенням.

У Другому інформаційному листі буде надана інформація щодо правил оформлення статей до тематичного збірника «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій», який планується видати за матеріалами конференції до кінця 2013 року.

Реєстраційна картка

Прізвище __________________________________________________________________

Ім'я________________________________По-батькові ____________________

Науковий ступінь, вчене звання _______________________________________

Місце роботи, посада ________________________________________________

Адреса, країна ______________________________________________________

тел: ___________ факс: _____________

e-mail: ____________________________

Форма доповіді (підкреслити): пленарна, секційна, стендова доповідь, тільки публікація (заочна доповідь);

Назва доповіді: _____________________________________________________

Науковий напрям_______________________________________________________

Технічне забезпечення (підкреслити): мультимедійний проектор або інше (вказати) ____________________________________

Проживання в пансіонаті «Феофанія», місце у двомісному номері 200 грн. за добу (можливе одноразове - трьохразове харчування - за домовленістю). Вказані ціни на 01.11.2012 р.

(так / ні) ____________________________ дата проживання

Проживання в готелі (так / ні) _________________(броня за власний рахунок!) дата_________________________________________________

Чи бажаєте придбати додатково збірник тез конференції (так / ні)______

Чи є необхідність у запрошенні з печаткою (для оформлення відрядження) (так / ні)_______

Дата Підпис

Організаційний внесок для учасників 200 грн.

Оргвнесок включає витрати на організацію кава-брейків, культурні заходи, поштові витрати, послуги зв'язку тощо. Сплату за проживання, бронювання номера, проїзд та харчування учасники здійснюють самостійно. Рекомендується завчасно придбати зворотні квитки.

Контрольні дати:

До 15 листопада 2012 р. - розсилання Першого Інформаційного листа.

До 15 грудня 2012 р. - заявка на участь у конференції; надання Оргкомітету готових до друку текстів тез, копій квитанцій про сплату друкування тез та при потребі, сплату за пересилку поштою збірника тез доповідей.

До 1 лютого 2013 р. - розсилання Другого Інформаційного листа, повідомлення учасників про включення доповідей до програми конференції.

До 25 квітня 2013 р. - розсилання Третього Інформаційного листа, програми конференції та в разі потреби - персональних запрошень.

Контакти:

Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, вул. Академіка Лебедєва, 37, Київ-143, 03143, Україна

Контактні телефони:

тел./факс: +38 (044) 526-19-18 (приймальня);

+38 (044) 526-19-04 (вчений секретар);

e-mail: vsncebm@rambler.ru

Будь ласка, проінформуйте Ваших колег щодо проведення конференції та умов участі у її роботі.

Оргкомітет