ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА»

11–12 жовтня 2018 р.,

м. Чернігів, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; с. Деснянське, Коропський район, Мезинський національний природний парк.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Рада молодих учених Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України» та Мезинський національний природний парк ЗАПРОШУЮТЬ ВАС взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції: «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища», яка відбудеться 11–12 жовтня 2018 р.

Основні напрями конференції:

 1. Історія вивчення біорізноманіття та ландшафтів окремих територій України та інших країн.
 2. Структурно-функціональна організація біосистем та їх адаптація до умов трансформованого навколишнього середовища.
 3. Теоретичні та практичні засади збереження та раціонального використання біорізноманіття і ландшафтних комплексів.
 4. Сучасний стан осередків культивування рослин. Озеленення населених пунктів.
 5. Сучасні проблеми агроекології.
 6. Соціально-екологічні, еколого-освітні, еколого-етичні проблеми в системі екологічної освіти, культури та виховання.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі:

 1. Доповідь на пленарному засіданні
 2. Доповідь на засіданнях секцій
 3. Стендова доповідь (постер)
 4. Заочна участь

Для участі у конференції необхідно до 30 серпня 2018 року надіслати в електронному вигляді заявку та текст доповіді.

Текст треба подати окремим файлом, позначивши назву його за першим автором (Іvanenko_zaiavka.doc, Ivanenko_teza.doc), електронною поштою за адресою: orgcomitcon1@gmail.com.

До 15 вересня 2018 року після розгляду Оргкомітетом матеріалів доповідей на адресу учасників будуть надіслані:

 • інформаційний лист № 2 з програмою та організаційними умовами проведення конференції;
 • офіційне запрошення для очної участі у роботі конференції.

Організаційний внесок

Оргвнесок сплачується при очній формі участі в конференції у розмірі 250 грн., що включає вартість матеріалів конференції разом зі збірником та каву- брейк.

Заочна участь безкоштовна; за потреби вартість друкованого збірника орієнтовно 150 грн.

У виїзній частині конференції плануємо екскурсію до Мезинського національного природного парку.

Питання організації харчування, проживання, програма конференції, екскурсій будуть висвітлені в інформаційному листі № 2.

(Витрати на проживання, харчування і проїзд, а також участь у виїзді до Мезинського НПП за кошт учасників).

Матеріали конференції будуть опубліковані в Збірнику матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА».

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Загальний обсяг тексту доповіді до п’яти повних сторінок. Формат сторінки – А4 (210х297 мм), орієнтація книжкова, параметри сторінки: всі поля – 20 мм. Редактор: Microsoft Word з розширенням doc., або docx. Шрифт Times New Roman, розмір – 14 pt, інтервал – 1,0. Основний текст – без переносів, відступ (абзац) – 1,25 см, вирівнювання за шириною. Таблиці, ілюстрації та формули вставляються за текстом. Обов’язково назву матеріалів, прізвище (-а) автора (-ів) та коротку (3-5 речень) анотацію надають англійською мовою. Літературні посилання в тексті наводять у квадратних дужках, вказують номер посилання за списком використаної літератури [1]. Оформлення літератури за ДСТУ 8302:2015. Латинські назви таксонів виділяють курсивом та наводять згідно останніх кодексів номенклатури. Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали конференції, що не відповідають тематиці або вказаним вимогам та надсилає рукопис на коригування і доопрацювання авторові. Студенти та аспіранти мають надсилати свої рукописи за підписом наукового керівника, або зазначивши ПІП та місце роботи керівника.

Зразок оформлення тексту доповіді

Природно-заповіднИЙ ФОНД як індикатор ефективності територіальної охорони природи ЧЕРКАЩИНИ

(1 пропущений рядок)

С. М. Конякін

Державна установа «Інститут еволюційної екології» НАН України, м. Київ

(1 пропущений рядок)

Текст доповіді.

Література

Natural-Protected fund as an indicator of the effectiveness of the territorial nature conservation in Cherkasy region

S. Koniakin

Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Annotation of 3-5 sentences

ПОСТЕРИ мають містити П.І.П. автора (авторів), назву установи, e-mail автора (авторів), назву доповіді. Ця інформація має бути вказана у верхній частині постеру. Розмір постерів – А1-А2.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

Карпенко Юрій Олександрович, к.б.н., доц., завідувач кафедри екології та охорони природи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Співголови:

Стеценко Микола Пилипович, Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація природоохоронних територій України», заступник Голови Президії ВР Укрприроди, заслужений природоохоронець.

Симоненко Ніна Василівна, директор Мезинського національного природного парку.

Ткалич Юрій Вадимович, директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, кандидат сільськогосподарських наук.

Конякін Сергій Миколайович, к.геогр.н., м.н.с. відділу фітоекології, голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»; тел.: (093)788-87-81; e-mail: ser681@ukr.net.

Потоцька Світлана Олександрівна, к.б.н., доц. кафедри екології та охорони природи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; Голова Чернігівської обласної організації Українського товариства охорони природи, тел.: (097)721-68-52; e-mail: s_pototska@ukr.net.

Члени оргкомітету:

Wojciechowski K.T., starszy specjalista ds. ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, ochrony środowiska, edukacjiora z turystyki i rekreacji, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych (Lublin, Polska).

Жигаленко Олександр Анатолійович, к.б.н., учений секретар ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Наливайко Алла Євгеніївна, провідний фахівець з рекреації Мезинського НПП.

Барщевська Наталія Миколаївна, к.геогр.н., с.н.с. лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Квашук Юлія Валеріївна, к.т.н., старший викладач кафедри екології та охорони природи НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Мірошник Наталія Володимирівна, к.б.н., н.с. відділу дендрології та паркознавства ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Яковенко Олександр Іванович, асистент кафедри екології та охорони природи НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Іваненко Олександра Миколаївна, м.н.с. відділу динаміки популяцій ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Кумпаненко Олександр Сергійович, м.н.с. відділу соціобіології та етології комах ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Назаров Назар Вікторович, м.н.с. відділу науки, екоосвіти та рекреації Мезинського НПП.

Ганжа Валентина Юріївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та екологічного моніторингу управління екології та природних ресурсів Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації.

Секретаріат:

Івусь Тетяна Ігорівна, аспірант кафедри екології та охорони природи НУ «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; тел. (097)184-55-12; e-mail: tanya-ivus@ukr.net.

Гончар Ганна Юріївна, м.н.с. відділу екологічного моніторингу ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»; тел.: (068)024-86-93; e-mail: orgcomitcon1@gmail.com.

Загальна інформація

Адреса: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53; тел.: (04622) 3-21-06; Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Схема проїзду: від залізничного вокзалу проїзд тролейбусом № 1 до зупинки «Міський парк»; автобусами № 8, 12, 43 до зупинки «П'ять кутів»; автобусом № 14 до зупинки «Педуніверситет»; від зупинки маршруток «Україна» проїзд маршр. авт. № 15, 25 до зупинки «Педуніверситет».

ЗАЯВКА

на участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА»

(заповнюється для кожного учасника)

Країна

Назва установи (організації)

Прізвище

Ім’я

По батькові

Службова адреса

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Поштова адреса

Електронна адреса, e-mail

Телефон для оперативного спілкування

Назва напряму

Назва доповіді

Потреба в гуртожитку, готелі, відмітити

(1013 жовтня 2018 р.)

Технічне забезпечення доповіді

Форма участі (необхідне підкреслити)

очна (усна: пленарна або секційна доповідь, постер), заочна

Необхідність отримання екземпляру друкованого збірника

Підпис учасника (за бажанням)

Дата

Оперативну інформацію щодо роботи конференції розміщено на сайтах:

www.ippo.edu.te.ua; www.ieenas.org

Адреси Оргкомітету конференції для оперативного спілкування:

кафедра екології та охорони природи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА,

14000, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53

Потоцька Світлана Олександрівна

e-mail: s_pototska@ukr.net, моб. (097)721-68-52

Рада молодих вчених

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

03143, м. Київ, вул. акад. Лебедєва, 37

Конякін Сергій Миколайович

e-mail: ser681@ukr.net, моб. (093)788-87-81

Збірник матеріалів наукових праць II Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища», м. Чернігів, 11-12 жовтня 2018 р.