Склад Вченої ради

Склад
вченої ради ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»
(затвердженої рішенням Бюро ВЗБ НАН України від 27.10.2016 р. зі змінами)

 1. Радченко Володимир Григорович – академік НАН України, д.б.н., професор, директор ДУ «ІЕЕ НАН України» (голова вченої ради).
 2. Бурда Раїса Іванівна д.б.н., професор – заступник директора з наукової роботи.
 3. Шеляг-Сосонко Юрій Романович – академік НАН України, д.б.н., професор, головний науковий співробітник відділу екологічного моніторингу.
 4. Ємельянов Ігор Григорович член-кореспондент НАН України, д.б.н., професор.
 5. Францевич Леонід Іванович – член-кореспондент НАН України, д.б.н., професор, головний науковий співробітник відділу етології та соціобіології комах.
 6. Нецветов Максим Вікторович – д.б.н., с.н.с., завідувач відділу фітоекології.
 7. Вервес Юрій Григорович – д.б.н., професор, провідний науковий співробітник відділу екологічного моніторингу.
 8. Тютюнник Юліан Геннадійович – д.г.н., професор, провідний науковий співробітник відділу дендрології та паркознавства.
 9. Гончаренко Ігор Вікторович – к.б.н., доцент, завідувач відділу екологічного моніторингу.
 10. Пашкевич Наталія Анатоліївна – к.б.н., с.н.с., завідувач відділу динаміки популяцій.
 11. Матяшук Раїса Костянтинівна – к.б.н., с.н.с., завідувач відділу дендрології та паркознавства.
 12. Зуб Леся Миколаївна – к.б.н., с.н.с., завідувач лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття.
 13. Гродзинська Ганна Андріївна – к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу фітоекології.
 14. Котенко Анатолій Григорович – к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу етології та соціобіології комах.
 15. Бойко Сергій Михайлович – к.б.н., доцент, старший науковий співробітник відділу фітоекології.
 16. Крахмальний Олександр Федорович – к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття.
 17. Барщевська Наталія Миколаївна – к.г.н., старший науковий співробітник лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття.
 18. Гапонова Людмила Петрівна – к.б.н., науковий співробітник лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття.
 19. Конякін Сергій Миколайович – к.геогр.н., м.н.с. відділу фітоекології, голова ради молодих вчених.
 20. Жигаленко Олександр Анатолійович – к.б.н., учений секретар ДУ «ІЕЕ НАН України».