Міжнародні зв'язки

З 2007 по сьогодення ІЕЕ НАН України здійснює міжнародне співробітництво за такими напрямками: екологічні, флористичні, фауністичні та таксономічні науково-дослідні роботи, у т.ч. дослідження з використанням молекулярних методів, екосистематичні дослідження і розробка наукових основ збереження біорізноманіття (Швеція, Норвегія), систематика і екологія бджіл (Бельгія, Туреччина), забезпечення якості життя в міському середовищі (Іспанія, Бельгія) тощо.

Співробітництво проводилося шляхом виконання спільного двостороннього міжнародного проекту та на основі індивідуальних контактів з науковцями з 6-ти країн світу