Состав Ученого совета

СПИСКОВИЙ СКЛАД

Вченої ради ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України»
(затвердженої рішенням Бюро ВЗБ НАН України від 27.10.2016 р.)

 1. Радченко В.Г. – Директор Інституту, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор
 2. Бурда Р.І. – Заступник директора з наукової роботи, доктор біологічних наук, професор
 3. Шеляг-Сосонко Ю.Р. – Головний науковий співробітник відділу екологічного моніторингу, академік НАН України, професор, доктор біологічних наук, професор
 4. Францевич Л.І. – Головний науковий співробітник відділу етології та соціобіології комах, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор
 5. Ємельянов І.Г. – Член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор
 6. Матяшук Р.К. – В.о. ученого секретаря, завідувач відділу дендрології та паркознавства, кандидат біологічних наук, с.н.с.
 7. Нецветов М.В. – Завідувач відділом фітоекології, доктор біологічних наук, доцент
 8. Вервес Ю.Г. – Провідний науковий співробітник відділу екологічного моніторингу, доктор біологічних наук, професор
 9. Тютюнник Ю.Г. – Провідний науковий співробітник відділу дендрології та паркознавства, доктор географічних наук, професор
 10. Зуб Л.М. – Завідувач лабораторією охорони та відтворення біорізноманіття, кандидат біологічних наук, с.н.с.
 11. Пашкевич Н.А. – Завідувач відділу динаміки популяцій, кандидат біологічних наук, с.н.с.
 12. Гончаренко І.В. – Завідувач відділу екологічного моніторингу, кандидат біологічних наук, доцент
 13. Гродзинська Г.А. – Старший науковий співробітник відділу дендрології та паркознавства, кандидат біологічних наук, с.н.с.
 14. Котенко А.Г. – Старший науковий співробітник відділу етології та соціобіології комах, кандидат біологічних наук, с.н.с.
 15. Бойко С.М. – Старший науковий співробітник відділу фітоекології, кандидат біологічних наук, доцент
 16. Крахмальний О.Ф. – Старший науковий співробітник лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття, кандидат біологічних наук, с.н.с.
 17. Гапонова Л.П. – Науковий співробітник лабораторії охорони та відтворення біорізноманіття, кандидат біологічних наук