Олійник Мар’ян Петрович

«Вторинна сукцесія рослинного покриву перелогів Південно-Західного Опілля»

Робота на здобуття наукового ступеня кандидата білогічних наук виконана у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України.

Захист відбувся 31 березня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 26.371.01 в Інституті агроекології і природокористування НААН України за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12.