Лук’яненко Тетяна Леонідівна

«Фізіологічна реакція, способи оцінки і підвищення стійкості рослин роду Aesculus L. проти каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella Deschka et Dimić)»

Робота на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України.

Захист відбувся 4 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 26.004.15 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за адресою: 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 13.