Крохмаль Ірина Ігорівна

«Еколого-біологічні детермінанти успішності інтродукції трав’янистих багаторічників в степовій зоні України»

Робота на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук виконана в ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Захист відбувся 21 жовтня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 26.215.01 в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1.