Конякін Сергій Миколайович

«Регіональна екомережа Черкаської області: географічні засади формування і розвитку»

Робота на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук виконана на кафедрі прикладної екології Одеського державного екологічного університету Міністерства освіти і науки України.

Захист відбувся 17 вересня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради

К 41.090.02 в Одеському державному екологічному університеті за адресою:

65000, м. Одеса, вул. Львівська, 15.