Гапонова Людмила Петрівна

"Центрохелідні сонцевики (Centrohelea Cavalier-Smith, 1993) Київського та Чернігівського Полісся"

Робота виконана у відділі фауни та систематики безхребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.

Захист дисертації відбудеться "26" січня 2010 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26.153.01 при Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 15