Про відкриття аспірантури в IEE НАН України

Витяг з:

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 67 від 8.02.2008 р.

Про відкриття аспірантури в Наукових установах НАН України

"Дозволити Науковому центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України підготовку наукових кадрів через аспірантуру за спеціальністю 03.00.16 Екологія".

Витяг з:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПОСТАНОВА
від 1 березня 1999 р. N 309, Київ

Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 960

"До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. На клінічні кафедри, у відділи та лабораторії вищих навчальних закладів медичного профілю, а також медичних наукових установ до аспірантури приймаються особи, які на час вступу мають не менше двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарський фах якої відповідає науковій спеціальності аспірантури, або мають кваліфікацію магістра медицини. За такими спеціальностями, як патологічна анатомія, токсикологія, патологічна фізіологія, імунологія і алергологія, мікробіологія, екологія, генетика, паразитологія, мікологія, вірусологія, та науковими спеціальностями таких галузей, як фармацевтичні науки, профілактична медицина, приймаються особи, які мають кваліфікацію спеціаліста та закінчили інтернатуру з лікарського (провізорського) фаху, що відповідає фахові аспірантури."