Наукові теми 2016 р.

1. Створення та добір високопродуктивних клітинних ліній представників роду Lysimachia для потреб фармакології за Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України “Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства”.

2. Наукові основи біоіндикації рівня антропогенної трансформації територій за популяційними показниками фонових видів за Цільовою науковою програмою наукових досліджень ВЗБ НАН України «Основи функціонування та адаптації біологічних систем за умов дії біотичних і абіотичних факторів».

3. Науково-технічний проект «Створення та впровадження системи електронної бази даних і маркування для ідентифікації та отримання інформації по видах рослин у ботанічних садах, дендрологічних парках та парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва» (Розпорядження Президії НАН України від 31.03.2016 р. № 197).

4. Адаптивні стратегії популяцій чужорідних та аборигенних видів рослин і тварин в антропогенно трансформованому середовищі.

5. Морфофізіологічні адаптації деревних рослин урбанізованих територій.

6. Наукові основи охорони водних та коловодних екосистем мегаполісу в рамках концепції біорізноманіття.

7. Еколого-фауністичні, морфо-біологічні та етологічні характеристики окремих груп комах.

8. Функціонування та адаптація природних та техногенних фітосистем південного сходу України в умовах антропогеогенезу: динаміка видового складу рослинності техногенних екотопів.

9. Стійкість амфіценозів техногенно змінених територій степової зони.

10. Збереження природно-історичної спадщини та збагачення біотичного різноманіття парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Феофанія».