Наукові теми 2015 р.

 1. Наукові основи біоіндикації рівня антропогенної трансформації територій за популяційними показниками фонових видів.
 2. Адаптивні стратегії популяцій чужорідних та аборигенних видів рослин і тварин в антропогенно трансформованому середовищі.
 3. Морфофізіологічні адаптації деревних рослин урбанізованих територій.
 4. Наукові основи охорони водних та коловодних екосистем мегаполісу в рамках концепції біорізноманіття.
 5. Етологічні та еколого-морфологічні особливості окремих груп соціальних та поодиноких комах.
 6. Стійкість амфіценозів техногенно змінених територій степової зони.
 7. Функціонування та адаптація природних та техногенних фіто систем південного сходу України в умовах антропогеогенезу.
 8. Збереження природно-історичної спадщини та збагачення біотичного різноманіття парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Феофанія».
 9. Створення та добір високопродуктивних клітинних ліній представників роду Lysimachia для потреб фармакології.
 10. Українсько-польський дослідницький проект «Ревізія роду Еuсусlорs (Сrustacea: Сорероdа: Сусlорidae) на території України».
 11. Дослідження ефективності впливу допосівної обробки насіння на ріст, розвиток та ураження хворобами рослин окремих культур.