Наукові теми 2014 р.

 1. Наукові основи біоіндикації рівня антропогенної трансформації територій за популяційними показниками фонових видів.
 2. Адаптивні стратегії популяцій чужорідних та аборигенних видів рослин і тварин в антропогенно трансформованому середовищі.
 3. Морфофізіологічні адаптації деревних рослин урбанізованих територій.
 4. Наукові основи охорони водних та коловодних екосистем мегаполісу в рамках концепції біорізноманіття
 5. Розроблення заходів із збереження й відновлення біорізноманіття та ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія» (рослинний світ).
 6. "Розробка фундаментальних основ молекулярних та клітинних біотехнологій збереження біорізноманіття шляхом регуляції епігенетичних процесів, що впливають на репродукцію у квіткових рослин і безхребетних тварин, а також створення нових форм організмів".
 7. "Охорона, збереження та відновлення ландшафтного та біологічного різноманіття урбанізованих територій".
 8. Коадаптивна система деревних рослин та ксилотрофних грибів в природних лісах та культурфітоценозах м. Києва.
 9. Етологічні та еколого-морфологічні особливості окремих груп соціальних та поодиноких комах
 10. Оцінка різноманіття та структури адвентивної флори Лісостепу Східної Європи в контексті збереження еталонної функції природних територій, що охороняються
 11. Стійкість амфіценозів техногенно змінених територій степової зони
 12. Функціонування та адаптація природних та техногенних фіто систем південного сходу України в умовах антропогеогенезу.