Наукові теми 2012 р.

  1. Наукові основи біоіндикації рівня антропогенної трансформації територій за популяційними показниками фонових видів.
  2. Адаптивні стратегії популяцій чужорідних та аборигенних видів рослин і тварин в антропогенно трансформованому середовищі.
  3. Морфофізіологічні адаптації деревних рослин урбанізованих територій.
  4. Наукові основи охорони водних та коловодних екосистем мегаполісу в рамках концепції біорізноманіття
  5. Розроблення заходів із збереження й відновлення біорізноманіття та ландшафтних комплексів парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія» (рослинний світ).
  6. “Розробка фундаментальних основ молекулярних та клітинних біотехнологій збереження біорізноманіття шляхом регуляції епігенетичних процесів, що впливають на репродукцію у квіткових рослин і безхребетних тварин, а також створення нових форм організмів”.
  7. “Охорона, збереження та відновлення ландшафтного та біологічного різноманіття урбанізованих територій”.