Наукові теми 2011 р.

  1. «Наукові основи і практичні засади збереження та відновлення біорізноманіття мегаполісу як неодмінна умова підтримки його функціональної стійкості»
  2. «Розробка наукових засад і методичних підходів до біоіндикації стану наземних та водних екосистем мегаполісу з визначенням основних біоіндикаторів»
  3. «Морфологічні та молекулярно-генетичні дослідження видів-двійників у веслоногих раків Росії та України»
  4. «Охорона, збереження та відновлення ландшафтного та біологічного різноманіття урбанізованих територій»
  5. «Розробка фундаментальних основ молекулярних та клітинних біотехнологій збереження біорізноманіття шляхом регуляції епігенетичних процесів, що впливають на репродукцію у квіткових рослин і безхребетних тварин, а також створення нових форм організмів»