Наукові теми 2008 р.

  1. Дослідження фіторізноманітності природних та штучних екосистем мегаполісу
  2. Деякі групи безхребетних як індикатори збалансованого функціонування водних біоценозів мегаполісу та його околиць. Особливості функціонування екосистем та санітарно-сапробний стан ставів рекреаційного та рибогосподарського використання в міській зоні
  3. Епіфітоіндикація забруднення атмосферного повітря та фітогеохімічний моніторинг важких металів в природних ландшафтах заповідних територій м. Києв
  4. З’ясування адаптивної здатності форм гіркокаштана звичайного до техногенного забруднення в умовах м. Києва
  5. Встановлення адаптивної здатності рослин до техногенного забруднення м. Київа. І. Екологічний моніторинг грунтів та функціонального стану рослин