Публікації

За період 2007-2013 рр. науковцями ДУ «ІЕЕ НАН України» та за їхньою участю видано: 12 монографій, 2 підручника, 12 довідкових видань, окремий випуск екологічного журналу «Жива Україна», 5 науково-практичних рекомендацій та 2 науково-популярних видання. Опубліковано понад 200 наукових статей, з них у фахових виданнях 107, у зарубіжних виданнях -15.