Доповіді і повідомлення, 2015 р.

- Наукова доповідь к.б.н., доцента Гончаренка І.В.

- "DRSA – новий метод «сортуючого» кластерного аналізу для классифікації рослинності".

- Наукова доповідь к.б.н. Стукалюка С.В."Структурные изменения в сообществах муравьев (Hymenoptera; Formicidae) под влиянием антропогенного фактора".

- Наукова доповідь завідувача відділу фітоекології д.б.н., доцента Нецветова М.В. «Перспективи дендрохронологічних досліджень дубу звичайного на межі природного ареалу».

- Наукова доповідь провідного наукового співробітника відділу дендрології та паркознавства д.г.н., професора Тютюнника Ю.Г. «Цукрові заводи України. Індустріальна спадщина і ландшафт».

- Наукова доповідь в.о. завідувача відділу екологічного моніторингу к.б.н., доцента Гончаренка І.В. «Методологічні аспекти класифікації та типологічного аналізу ценотичного біорізноманіття».

- Наукова доповідь в.о. завідувача відділу динаміки популяцій к.б.н. Пашкевич Н.А. «Розподіл чужорідних видів рослин у біотопах Лісостепу України»

- Наукова доповідь наукового співробітника відділу фітоекології к.б.н. Агурової І.В. «Динаміка стану едафотопів та рослинного покриву техногенно порушених земель»

- Наукова доповідь наукового співробітника лабораторії охорони та відтворення рослинного світу к.г.н. Барщевської Н.М. «Антропогенна трансформація правобережних руслово-заплавних комплексів Дніпра в межах м. Києва»

- Наукова доповідь наукового співробітника відділу етології та соціобіології комах к.б.н. Гладуна Д.В.

- Наукова доповідь наукового співробітника відділу динаміки популяцій к.б.н. Стукалюка С.В. «Інвазії мурашок України».