Доповіді і повідомлення, 2014 р.

Наукова доповідь аспіранта Інституту еволюційної екології НАН України Голівець М.О. - Європейське співробітництво в галузі науки і техніки «COST»

Доповідь старшого наукового співробітника відділу дендрології та паркознавства д.с.-г.н., с.н.с. Клименко Ю.О. «Стан насаджень лісового типу садово-паркового ландшафту парку «Феофанія».

Наукова доповідь к.б.н., с.н.с. Зуб Л.М. «Сучасні підходи до оцінки екосистем із застосуванням дистанційних засобів зондування».

Наукова доповідь к.б.н. Чумак Н.М. «Реконструкція рослинного покриву в околицях Cтрутиня Верхнього у голоцені (за палінологічними даними)».