Доповіді і повідомлення, 2010 р.

25 січня 2010 р

Доповідь Сирчіна О.А. «Апробація методів визначення мікробної активності грунту»

28.05.2010 р.

Доповідь с.н.с., к.с.-г.н. П.П.Яворовського за темою докторської дисертації: “Еколого-фізіологічні основи підвищення стійкості деревних і газонних рослин до стресових умов середовища

25 червня 2010 року

Наукова доповідь к.б.н., с.н.с. Ковтун І.В. «Авторське право у Червоній книзі України».

29 жовтня 2010 року

Доповідь м.н.с. Козира М.С. за результатами дисертаційного дослідження «Лучна рослинність заплавних лук р. Сейм (синтаксономія, динаміка, охорона)»

29 листопада 2010 року

Доповідь м.н.с. Козира М.С. за результатами дисертаційного дослідження «Лучна рослинність заплавних лук р. Сейм (синтаксономія, динаміка, охорона)»