Доповіді і повідомлення, 2009 р.

17.12.2009

Доповідь Жицької Л.І. на тему: «Рослинний покрив урбосистеми як індикатор стану едафотопів та атмосферних забруднень(на прикладі м.Черкаси)»

11.11.2009

Звіт Селіван Г.Ю. по темі дисертаційної роботи «Залежність екологічного стану територій Керченського півострова від рівня антропогенного навантаження».

27.05. 2009

Доповідь Ігнатюка О.А. про статтю « Біорізноманіття та його зміни в локальних популяціях Galantus Beicatus (Amarillceae) в залежності від умов середовища».

20.05.2009

Доповідь Б.Ф.Танцюри «Збереження і відновлення коренних типів деревостою»

06.05. 2009

Доповідь М.С.Козиря про стан виконання диссертаційної роботи « Лучна рослинність в заплавах річки Сейм»

29.04.2009

Доповідь І.В.Болтіної на тему: « Використання тесту культури лимфоцитів периферічної крові людини in vitro».

15.04.2009

Доповідь Стукалюк С.В. «Структура багатовидових асоціацій мурашок (Hymenoptera,Formicidae) Головного хребта Горного Криму».

24.03.2009

Доповідь Гапонова Л.П. «Особливості поширення та екології центрохелідних сонцевиків Київського та Чернігівського Полісся».