Прийом до аспірантури за спеціальністю 03.00.16-екологія

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ»

оголошує прийом до аспірантури за спеціальністю 03.00.16-екологія

Термін навчання: 2015-2018 рр. - з відривом від виробництва

Вступники подають такі документи:

  1. Заяву на ім'я директора.
  2. Особовий листок з обліку кадрів.
  3. Список опублікованих праць і винаходів (особи, які не мають публікацій та винаходів, подають реферат з обраної спеціальності).
  4. Медичну довідку про стан здоров'я № 286.
  5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням отриманої кваліфікації: спеціаліста або магістра.
  6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).
  7. Три фотокартки розміром 3х4 см.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Прийом документів проводиться до 10 вересня 2015 р. за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва, 37, кор. 2.

Телефони для довідок: (044) 526-19-04.