Конкурс на заміщення вакантних посад

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ

НАН УКРАЇНИ»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних наукових посад:

1. Відділ фітоекології:
на посаду наукового співробітника (2 од., к.н./-)
2. Відділ дендрології та паркознавства:
на посаду молодшого наукового співробітника (1 од.)

Термін конкурсу – один місяць від дня опублікування оголошення


Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
1. Копію паспорта громадянина України або документа, що його замінює
(оригінал пред’являється особисто).
2. Заяву на ім’я директора.
3. Особовий листок з обліку кадрів із фотографією.
4. Список наукових праць і винаходів за формою 26 (підписаний автором та
завірений вченим секретарем установи).
5. Завірені копії та оригінали (пред’являються претендентом особисто)
документів про освіту, науковий ступінь та вчене звання.


Документ приймають за адресою:


Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»,
Вченому секретарю,
вул. акад. Лебедєва, 37, м. Київ, Україна, 03143,


Довідки за телефонами: (044) 526 19 04; (044) 526 19 05


1 серпня 2017 р.