Department of ethology and sociobiology of insects

Name
Position, academic title, academic degree
Головний науковий співробітник | Професор

Францевич Леонід Іванович

Position
Головний науковий співробітник
Аcademic title
Професор
Старший науковий співробітник | С.н.с.

Котенко Анатолій Григорович

Position
Старший науковий співробітник
Аcademic title
С.н.с.
Старший науковий співробітник

Гладун Дмитро Вікторович

Position
Старший науковий співробітник
Phone
(044) 459-35-07
Старший науковий співробітник | С.н.с.

Бідзіля Олексій Васильович

Position
Старший науковий співробітник
Аcademic title
С.н.с.
Молодший науковий співробітник

Кумпаненко Олександр Сергійович

Position
Молодший науковий співробітник
Phone
(044) 459-35-07
Провідний інженер

Сергєєва Ірина Володимирівна

Position
Провідний інженер
інженер I категорії

Нестеров Михайло Олексійович

Position
інженер I категорії