Засідання Вченої ради в 2013 р.

Протокол № 1

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 06 лютого 2013 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Висунення кандидатури заступника директора Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України доктора біологічних наук, професора Бурду Раїсу Іванівну на відзнаку НАН України.

2. Затвердження робочих планів за науково-дослідними темами на 2013 рік.

3. Затвердження тематичного плану НЦЕБМ НАН України на 2013 рік.

4. Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів Наукового центру Житник Ю.В., Голик Г.М.

5. Різне.

Протокол № 2

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 01 березня 2013 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження плану поповнення молодими фахівцями випускниками вищих навчальних закладів та аспірантури Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України 2013 рік.
2. Затвердження плану підготовки наукових кадрів Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України 2013 рік
3. Звіт старшого наукового співробітника відділу динаміки популяцій в мегаполісі Наукового центру НАН України к.с.-г.н. Литвин О.П.
4. Затвердження наукового керівника аспіранта Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, заочної форми навчання, Боднарчука А.Г.
5. Різне.

Протокол № 3

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 29 березня 2013 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Корегування тематичного плану наукових досліджень Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України на 2013 рік.
2. Затвердження наукового керівника НДР «Розроблення заходів із збереження й відновлення біорізноманіття та ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія» (рослинний світ)».
3. Затвердження робочого плану прикладної науково-дослідної роботи на 2013 рік
4. Затвердження теми дисертаційного дослідження аспіранта Наукового центру Боднарчука О.Г.
5. Затвердження до видання «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 28-31 травня 2013 р.)».
6. Затвердження до видання «Бібліографічний покажчик: Чужорідні види рослин у флорі України: роки і автори. Випуск 1.»
7. Різне.

Протокол № 4

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 24 травня 2013 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про стан підготовки до проведення Міжнародної наукової конференції «Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій». Доповідають керівники підрозділів з залученням відповідальних за пунктами «Плану дій».

  2. Обговорення тексту екскурсій за маршрутами 1, 2 у межах НЦЕБМ НАН України.

  3. Різне.

Протокол № 5

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 06 червня 2013 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Звіт аспірантів Наукового центру за перше півріччя 2013 р. навчання.

Доповідачі - аспіранти Наукового центру.

  1. Звіт старшого наукового співробітника відділу дендрології та паркознавства к.б.н. Ковтун І.В.

Доповідач - с.н.с. відділу дендрології та паркознавства к.б.н., Ковтун І.В.

  1. Різне.