Засідання Вченої ради в 2012 р.

Протокол №1

засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 31 січня 2012 року

Порядок денний:

1. Затвердження тематичного плану НЦЕБМ НАН України на 2012 рік.
2. Висунення кандидата на вакансію члена-кореспондента НАН України за спеціальністю «Екологія рослинного світу» Відділення загальної біології НАН України.
3. Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів Наукового центру Голівець М.О., Пантової Г.Ю, Петрович О.З. та призначення наукових керівників
4. Поновлення в аспірантурі НЦЕБМ НАН України Ковальчук О.Я.
5. Про доцільність подальшого перебування в аспірантурі НЦЕБМ НАН України аспірантки Селіван Г.Ю.
6. Про стан і фінансування наукових установ НАН України у 2012 році.
7. Різне.

Протокол № 2

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 01 березня 2012 року

Порядок денний:

1. Затвердження робочих планів за науково-дослідними темами на 2012 рік.
2. Затвердження плану підготовки та видання монографій співробітниками НЦЕБМ НАН України у 2012 – 2016 рр.
3. Затвердження на засіданні Вченої ради НЦЕБМ НАН України «Плану підготовки докторських та кандидатських дисертацій співробітниками НЦЕБМ на 2012 –2017 рр.»
4. Різне.

Протокол № 3

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 30 березня 2012 року

Порядок денний:

1. Про результати комплексної перевірки діяльності Державної наукової установи «Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу» НАН України.
2. Розгляд звернень по наданню підтримки кандидатам на обрання дійсного члена та член-кореспондента НАН України.
3. Різне.

Протокол № 4

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 27 квітня 2012 року

Порядок денний:

1. Інформація щодо сесії та постанови Загальних зборів Національної академії наук України.
2. Прийняття 1-го етапу науково-дослідної роботи “Розроблення заходів із збереження й відновлення біорізноманіття та ландшафтних комплексів парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія" (рослинний світ)”.
3. Різне.

Протокол № 5

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 30 травня 2012 року

Порядок денний:

1. Висунення кандидатури к.б.н. Гапонової Л.П. на участь у конкурсі на здобуття премії за видатні результати, одержані російськими та українськими вченими при проведенні спільних досліджень.
2. Корегування тематичного плану наукових досліджень Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України на 2012 рік.
3. Наукова доповідь завідуючої лабораторією охорони рослинного світу к.б.н., с.н.с. Зуб Лесі Миколаївни «Антропогенна трансформація макрофітної рослинності прісноводних водойм України»та обґрунтування теми дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора біологічних наук, за спеціальністю 03.00.16 “Екологія”.
4. Звіт аспірантів Наукового центру за 2011-2012 рр. навчання.
5. Різне.

Протокол № 6

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 27 червня 2012 року

Порядок денний:

1. Звіт аспірантів Наукового центру за 2011-2012 рр. навчання.
2. Про затвердження до видання монографії «Бульбочкові довгоносики роду Sitona Germ» - автори Федоренко В.П., Литвин О.П.
3. Про затвердження до видання збірника матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової конференції "Синантропізація рослинного покриву України" (27-28 вересня 2012 р., Київ Переяслав-Хмельницький).
4. Про затвердження до видання тексту "Ботанічної екскурсії" для учасників Всеукраїнської наукової конференції «Синантропізація рослинного покриву України».
5. Різне.

Протокол № 7

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 30 серпня 2012 року

Порядок денний:

1. Звіт стипендіата Президента України наукового співробітника НЦЕБМ НАН України кандидата біологічних наук Гапонової Л.П.
2. Різне.

Протокол № 8

Порядок денний:

1. Доповідь наукового співробітника Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України кандидата біологічних наук Гапонової Людмили Петрівни «Центрохелідні сонцевики (Centrohelea) басейну Середнього Дніпра та їх екологічне значення».
2. Щодо підготовки річного звіту за тематикою наукових досліджень НЦЕБМ НАН України.
3. Різне.

Протокол № 9

Порядок денний:

1. Доповідь кандидата біологічних наук Стукалюка С.В. «Антропогенна трансформация многовидовых ассоциаций муравьев (Hymenoptera; Formicidae)».
2. Затвердження наукових керівників аспірантів вступу 2012 р.
3. Затвердження рішення конкурсної комісії на заміщення наукових посад в Науковому центрі.
4. Різне.

Протокол № 10

Порядок денний:

1. Висунення кандидатури директора Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України академіка НАН України Радченка Володимира Григоровича на відзнаку НАН України.
2. Різне.

Протокол № 11

Порядок денний:

1. Погодження акту обстеження сухостійних, буреломних дерев на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія».
2. Різне.

Протокол № 12

Порядок денний:

1. Звіти аспірантів Наукового центру за 2011-2012 рр. навчання.
2. Прийняття третього етапу НДР "Розробка фундаментальних основ молекулярних та клітинних біотехнологій збереження біорізноманіття шляхом регуляції епігенетичних процесів, що впливають на репродукцію у квіткових рослин і безхребетних тварин, а також створення нових форм організмів".
3. Затвердження теми дисертаційного дослідження аспіранта Наукового центру Боднарчуку О.Г.
4. Різне.

Протокол № 13

Порядок денний:

1. Обговорення питання щодо створення у складі НЦЕБМ НАН України наукового підрозділу «Відділ дендрології та паркознавства».
2. Різне.

Протокол № 14

Порядок денний:

1. Прийняття III-го етапу науково-дослідної роботи "Охорона, збереження та відновлення ландшафтного та біологічного різноманіття урбанізованих територій".
2. Звіти наукових співробітників НЦЕБМ НАН України, у яких закінчується контракт у 2012 році. 3. Різне.

Протокол № 15

Порядок денний:

1. Науковий звіт про виконання НДР «Наукові основи біоіндикації рівня антропогенної трансформації територій за популяційними показниками фонових видів» за 2012 р.
2. Науковий звіт про виконання НДР «Наукові основи охорони водних та коловодних екосистем мегаполісу в рамках концепції біорізноманіття» за 2012 р.
3. Науковий звіт про виконання НДР «Адаптивні стратегії популяцій чужорідних та аборигенних видів рослин і тварин в антропогенно трансформованому середовищі» за 2012 р.
4. Науковий звіт про виконання НДР «Морфофізіологічні адаптації деревних рослин урбанізованих територій» за 2012 р.
5. Науковий звіт про виконання НДР «Розроблення заходів із збереження й відновлення біорізноманіття та ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія» (рослинний світ)» за 2012 р.
6. Науковий звіт про діяльність Наукового центру у 2012.
7. Різне.