Засідання Вченої ради в 2011 р.

Протокол №1

Засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 27 січня 2011 року

Порядок денний:

1. Затвердження робочих планів підрозділів Наукового центру на 2011 рік.
2. Різне.

Протокол №2

засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 25 лютого 2011 року

Порядок денний:

1. Обговорення постанови НАН України №55 від 16.02.2011 «Про створення Національного інноваційного кластера «Родючість грунтів».
2. Обговорення постанови НАН України №46 від 16.02.2011 «Про проведення виборів керівників науково-дослідних установ НАН України».
3. Різне

Протокол №3

засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 21 березня 2011 року

Порядок денний:

1. Щодо включення до персонального складу авторів циклу наукових праць «Створення і впровадження на основі європейських природоохоронних пріоритетів наукових і суспільних засад збереження рідкісних і таких що зникають видів рослинного і тваринного світу як національного надбання України», висунутої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік, членами Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України.

Протокол №4

засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 21 березня 2011 року

Порядок денний:

1. Щодо висунення на посаду директора Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України академіка НАН України Радченка Володимира Григоровича членами Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України.

Протокол №5

засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 28 квітня 2011 року

Порядок денний:

1. Про погодження вирубки дерев в ДУ «Садово-парковий комплекс НАН України»
2. Обговорення «Запитів» на відкриття наукових тем Наукового центру на наступні п»ять років. Доповідач академік НАН України В.Г. Радченко.
3.Затвердження перспективного плану на 2011-2013 рр.
4.Схвалення Вченою радою НЦЕБМ заступника директора з наукової роботи, заступника з науково-організаційних питань та вченого секретаря.
5. Різне.

Протокол №6

засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 19 травня 2011 року

Порядок денний:

1. Урочисте відкриття V Всеукраїнського фестивалю науки.
2. Доповідь академіка НАН України Ю.Р. Шеляга-Сосонко «Мирозданье на современном этапе».
3. Доповідь д.б.н., проф. Гвоздяка П.І. «Водопідготовка в світлі еволюції та біохімії води»
4. Доповідь д.г.н., с.н.с. Ю.Г. Тютюнника «Урбанізовані ландшафти».

Протокол №7

засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 29 червня 2011 року

Порядок денний

1. Проміжний звіт аспірантів Наукового центру за 2010-2011рр. навчання.
2. Проміжні звіти керівників розділів планових тем: «Наукові основи і практичні засади збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу, як неодмінна умова підтримання його функціональної стійкості», «Розробка наукових засад і методичних підходів до біоіндикації стану наземних та водних екосистем мегаполісу з визначенням основних біоіндикаторів» за результатами досліджень поточного року.
3. «Методика дослідження адаптивної стратегії чужорідних видів рослин в урбанізованому середовищі». Доповідач д.б.н., проф. Бурда Р.І.
4. Різне.

Протокол №8

засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН Українивід 29 липня 2011 року

Порядок денний:

1. Про доцільність подальшого перебування в аспірантурі НЦЕБМ НАН України аспірантів Василенко С.О. та Селіван Г.Ю.
2. Різне.

Протокол №9

засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН Українивід 28 вересня 2011 року

Порядок денний:

1. Щодо перевірки стану первинної документації наукових досліджень співробітників Наукового центру.
2. Щодо підготовки п’ятирічного звіту за тематикою НЦЕБМ НАН України.
3. Різне.

Протокол №10

засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 02 грудня 2011 року

Порядок денний:

1. Звіт про діяльність відділу екологічного моніторингу за 2006-2011 рр.
2. Звіт про діяльність лабораторії охорони та відтворення тваринного світу за 2006-2011 рр.
3. Звіт про діяльність лабораторії охорони та відтворення рослинного світу за 2006-2011 рр.
4. Заключний звіт по темі: “Наукові основи і практичні засади збереження та відновлення біорізноманіття мегаполісу як неодмінна умова підтримки його функціональної стійкості” (2006-2011 рр.).
5. Заключний звіт по темі: “Розробка наукових засад і методичних підходів до біоіндикації стану наземних та водних екосистем мегаполісу з визначенням основних біоіндикаторів” (2007-2011 рр.).
6. Зведений звіт про наукову діяльність НЦЕБМ НАН України за 2007-2011 рр.
7. Різне.

Протокол №11

засідання Вченої ради Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України від 26 грудня 2011 року

Порядок денний:

1. Закриття НДР по темі: “Наукові основи і практичні засади збереження та відновлення біорізноманіття мегаполісу як неодмінна умова підтримки його функціональної стійкості”.
2. Закриття НДР по темі: “Розробка наукових засад і методичних підходів до біоіндикації стану наземних та водних екосистем мегаполісу з визначенням основних біоіндикаторів”.
3. Різне.