Засідання Вченої ради в 2010 р.

Протокол № 1

засідання Вченої ради від 29 січня 2010 року

Порядок денний:

1. Затвердження наукових тем аспірантам I року навчання.
2. Затвердження рекомендацій, висновків конкурсно-атестаційної комісії для співробітників НЦЕБМ НАНУ на наукових посадах.
3. Затвердження річних планів співробітників НЦЕБМ НАНУ.

Протокол № 2

засідання Вченої ради від 26 лютого 2010 року

Порядок денний:

1. Затвердження робочого плану Наукового центру на 2010 р.
2. Затвердження теми наукового розділу для с.н.с. Самчишиної Л.В. та н.с. Пньовської О.М.
3. Затвердження плану підвищення кваліфікації наукових співробітників установи.

Протокол № 3

засідання Вченої ради від 18 березня 2010 року

Порядок денний:

1. Висунення кандидата на премію Верховної Ради України для молодих учених.

Протокол № 4

засідання Вченої ради від 28 квітня 2010 року

Порядок денний:

1. Поточні справи.
2. Про стан і фінансування наукових установ НАН України.
3. Про звільнення з аспірантури Бестрочної Т.І.

Протокол № 5

засідання Вченої ради від 28 травня 2010 року

Порядок денний:

1. Планування наукових досліджень на 2011 рік.
2. Звіт акад. НАНУ В.Г.Радченка про відрядження до Інституту екології Карпат.
3. Про необхідність створення в Науковому центрі спеціальності «Заповідна справа».
4. Доповідь к.с.-.г. П.П.Яворовського за темою докторської дисертації.
5. Доповідь д.г.н. Ю.С.Тютюнника про результати дослідження динаміки танення снігів в м. Києві.

Протокол № 6

засідання Вченої ради від 25 червня 2010 року

Порядок денний:

1. Наукова доповідь Смірнова І.С.
2. Наукова доповідь к.б.н., с.н.с. Ковтун І.В. «Авторське право у Червоній книзі України».

Протокол №7

Засідання Вченої ради від 30 вересня 2010 року

Порядок денний:

1. Виступ акад. НАНУ Радченка В.Г., щодо листів з Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка від д.б.н. Мельник В.І. та з редакції видавництва «Фітосоціоцентр» стосовно статті к.б.н., с.н.с. Наукового центру Ковтун І.В. у періодичному виданні «Чорноморський ботанічний журнал».
2. Обрання к.б.н. Зуб О.М. на вакантну посаду старшого наукового співробітника Наукового центру.

Протокол №8

Засідання Вченої ради від 29 жовтня 2010 року

Порядок денний:

1. Доповідь м.н.с. Козира М.С. за результатами дисертаційного дослідження «Лучна рослинність заплавних лук р. Сейм (синтаксономія, динаміка, охорона)»
2. Звіти аспірантів Наукового центру Селіванової А. Ю. та Василенко С. О. за 2010 р. навчання в аспірантурі.
3. Різне

Протокол №9

Засідання Вченої ради від 29 листопада 2010 року

Порядок денний:

1. Доповідь м.н.с. Стукалюка С.В. за результатами дисертаційного дослідження «Структура багатовидових асоціацій мурашок (Hymenoptera; Formicidae) Головної гряди Гірського Криму».

Протокол №10

Засідання Вченої ради від 17 грудня 2010 року

Порядок денний:

1. Обговорення питання щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника к.б.н. Зуб Л. та рекомендації ВАКу його затвердити.
2. Обрання к.б.н. Гапонової Л.П. на вакантну посаду наукового співробітника НЦЕБМ.
3. Звіти керівників проектів за результатами досліджень поточного року.
4. Різне.

Протокол №11

Засідання Вченої ради від 29 грудня 2010 року

Порядок денний:

1. Звіти керівників розділів планових тем: «Наукові основи і практичні засади збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу, як неодмінна умова підтримання його функціональної стійкості», «Розробка наукових засад і методичних підходів до біоіндикації стану наземних та водних екосистем мегаполісу з визначенням основних біоіндикаторів» за результатами досліджень поточного року.
2. Затвердження річного звіту Наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу.