Засідання Вченої ради в 2009 р.

Протокол № 1

засідання Вченої ради від 28 січня 2009 року

Порядок денний:

 1. Про порядок фінансування НЦЕБМ НАН України в 2009 р.
 2. Затвердження наукових планів співробітників на 2009 р.
 3. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантам НЦЕБМ НАНУ.

Протокол № 2

засідання Вченої ради від 27 лютого 2009 року

Порядок денний:

 1. Апробація кандидатської дисертації Гладуна Д.В. “Еволюція претарзуса перетинчастокрилих” (науковий керівник - чл.-кор. НАН України Л.І.Францевич).
 2. Висунення кандидатури на здобуття стипендії для молодих вчених Київського міського голови.
 3. Різне.

Протокол № 3

засідання Вченої ради від 24 березня 2009 року

Порядок денний:

 1. Презентація м.н.с. Гапонової Л.П. «Центрохелідні сонцевики Київського та Чернігівського Полісся»
 2. Коротка доповідь д.б.н., проф. Смоляр О.М.
 3. Різне

Протокол № 4

засідання Вченої ради від 30 квітня 2009 року

Порядок денний:

 1. Затвердження плану видання журналу «Жива природа».
 2. Результати квартальних звітів співробітників НЦЕБМ НАНУ.
 3. Внесення змін до тематичного плану за науковою темою: « Розробка наукових засад і методичних підходів до біоіндикації стану наземних та водних екосистем мегаполісу з визначенням основних біондикаторів.

Протокол № 5

засідання Вченої ради від 29 травня 2009 року

Порядок денний:

 1. Про стан справ в НЦЕБМ НАН України.
 2. Доповідь Сича С.О. «Макроміцети- біоіндикатори забруднення радіоізотопами лісових екосистем України».
 3. Доповідь Деркача Д.Ф. «Проблеми досліджень екотопів м. Києва». 4. Доповідь Стукалюка С.В. по темі дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Протокол № 6

засідання Вченої ради від 26 червня 2009 року

Порядок денний:

 1. Поточні справи
 2. Розглядання заяв про звільнення з аспірантури з правом поновлення Козійчук Е.Ш. та Бєлошапки Т.В.

Протокол № 7

засідання Вченої ради від 25 серпня 2009 року Порядок денний:

 1. Апробація дисертаційної роботи м.н.с. Гапонової Л.П. «Центрохелідні сонцевики (Centrohelea Cavalier-Smith, 1993) Київського та Чернігівського Полісся».
 2. Затвердження звіту за конкурсною тематикою Мінприроди України № 54/1260/21/ «Підготовка науково обгрунтованих рекомендацій щодо визначення правового статусу елементів екомережі».

Протокол № 8

засідання Вченої ради від 30 жовтня 2009 року Порядок денний:

 1. Поточні справи.
 2. Доповідь Ю.В.Дубровського по темі дисертаційної роботи. 3. Про наукові звіти за планом 2009 року.

Протокол № 9

засідання Вченої ради від 25 листопада 2009 року

Порядок денний:

 1. Про стан підготовки наукових річних звітів.
 2. Поточні справи.

Протокол № 10

засідання Вченої ради від 23 грудня 2009 року Порядок денний:

 1. Про підсумки роботи Наукового центру.
 2. Доповідь зав. відділом екологічного моніторингу к.б.н., доц. О.А.Ігнатюка.
 3. Доповідь д.б.н. Луцишин О.Г. «Моніторинг комплексу грунт-рослина гіркокаштану м. Києва».
 4. Звіт про підсумки виконання робочого плану співробітниками Наукового центру зам. директора з наукової роботи д.б.н. Смоляр О.М.
 5. Затвердження річного звіту за 2009 р. Наукового центру.