Засідання Вченої ради в 2008 р.

Протокол № 1

засідання Вченої ради від 31січня 2008 року

Порядок денний

 1. Вручення атестату старшого наукового співробітника Яворовському П.П.
 2. Доповідь директора НЦЕБМ щодо фінансування наукового центру.
 3. Доповідь Тютюнника Ю.Г. про історичні аспекти забудови м. Києва.
 4. Затвердження робочих планів науково-дослідних робіт на 2008 р.
 5. Про підготовку публікацій по моніторингу садово-паркового комплексу «Феофанія».
 6. Про підготовку до наукової конференції по питаннях екомоніторингу.

Протокол № 2

засідання Вченої ради від 29 лютого 2008 року

Порядок денний:

 1. Підсумки науково-практичного семінару «Особливості моніторингу екосистем мегаполісу».
 2. Відкриття аспірантури в НЦЕБМ за спеціальністю 03.00.16. -екологія.
 3. Затвердження теми дисертаційної роботи Ю.В.Дубровьсому.

Протокол № 3

засідання Вченої ради від 28 березня 2008 року

Порядок денний:

 1. Затвердження програми та питання екзаменаційних білетів вступних іспитів до аспірантури за спеціальністю 03.00.16 - «Екологія».
 2. Затвердження теми дисертаційної роботи н. с. НЦЕБМ Ю.В. Дубровському.
 3. Звіт про наукову діяльність мол. н. с. Стукалюка С.В.

Протокол № 4

засідання Вченої ради від 25 квітня 2008 року

Порядок денний:

 1. Про стан справ та фінансування НЦЕБМ.
 2. Доповідь с.н.с. Болтіної І.В.
 3. Доповідь м.н.с. Стукалюка С.В. про результати роботи над матеріалами кандидатської дисертації.
 4. Доповідь н.с. Дубровського Ю.В.

Протокол № 5

засідання Вченої ради від 29 квітня 2008 року

Порядок денний:

 1. Доповідь директора НЦЕБМ НАН України, чл.-кор. НАНУ, д.б.н., проф. Радченка В.Г. про фінансовий стан справ в установі.
 2. Стисла доповідь н.с. Дубровського Ю.В. про результати роботи над підготовкою кандидатської дисертаційної роботи.

Протокол № 6

засідання Вченої ради від 30 червня 2008 року

Порядок денний:

 1. Доповідь директора НЦЕБМ Радченка В.Г. про стан справ в наукові установі.
 2. Порядок придбання приладів та устаткування.
 3. Порядок відпусток.

Протокол № 7

засідання Вченої ради від 25 липня 2008 року

Порядок денний:

 1. Звіт директора НЦЕБМ чл..-кор.НАН України В.Г.Радченка В.Г. про візит президента НАН України акад. НАН України Б.Є.Патона.
 2. Поточні справи.

Протокол № 8

засідання Вченої ради від 26 вересня 2008 року

Порядок денний:

 1. Висунення кандидатури на здобуття звання «Заслужений діяч науки та техніки України».
 2. Поточні справи.

Протокол № 9

засідання Вченої ради від 30 жовтня 2008 року

Порядок денний:

 1. Стан справ в НЦЕБМ НАН України.
 2. Розгляд монографії Смоляр О.М. д.б.н., проф., що подано до друку.
 3. Питання щодо висунення кандидатури на присвоєння звання академіка НАН України за спеціальністю «екосистемологія».