Засідання Вченої ради в 2007 р.

Протокол № 2

засідання Вченої ради від 28 вересня 2007 року

Порядок денний:

 1. Висунення кандидатури акад. НАН України МОНЧЕНКА В.І. на премію ім. І.І. Шмальгаузена за монографію “Свободноживущие циклопообразные копеподы Понто-Каспийского бассейна”.
 2. Про звернення Вченої Ради у Відділення загальної біології Президії НАН України щодо відкриття в Центрі екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу аспірантури за спеціальністю 03.00.16 - «ЕКОЛОГІЯ».
 3. Створення профспілки в в Центрі екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України.

Протокол № 3

Засідання Вченої ради від 17 жовтня 2007 року

Порядок денний:

 1. Подання на депонування до ДНТБ України наукової роботи старшого наукового співробітника, к.б.н. Мартинюк О.О. “Морфологія пилкових зерен родини Amaranthaceae Juss.: описи, фотографії, ключі до визначення та список літературних джерел”.
 2. Висунення кандидатури к.б.н. Яворівського П.П. за здобуття вченого звання “старший науковий співробітник”.
 3. Поточні справи.

Протокол № 4

засідання Вченої ради від 30 жовтня 2007 року

Порядок денний:

 1. Порядок і форма подання наукових звітів.
 2. Доповідь Радченко В.Г. про використання коштів на облаштування Наукового центру.

Протокол № 5

засідання Вченої ради від 29 листопада 2007 року

Порядок денний:

 1. Затвердження річних звітів.
 2. Поточні справи
 3. Про кадрові призначення